Balanserat ledarskap ger glädje, positiv energi och lönsamhet!

 

 

Vilka är vi?

Marie Bohlin (Ellgiza)

Marie har ca 40 års erfarenhet av att arbeta med människor och hästar. Hon använder sig av upplevelsebaserad inlärning där du ska lära dig att koppla ihop hjärnan med kroppen. Tillsammans med sitt egensinniga arabsto ger de dig insikter som du annars inte skulle få.

 

Elisabeth Skarbövik (Lise & Co)

Elisabeth har ca 20 års erfarenhet av marknadskommunikation. Tillsammans med sin man hjälper de företag och individer att analysera och utveckla sin kommunikationsstil, sitt ledarskap och sitt medarbetarskap. Hon använder bland annat Extended DISC och coaching för att hjälpa sina kunder.

 

Cathy Lewis (Pygmalion)

Cathy har ca 20 års erfarenhet som projektledare. Nyckeln till ett lyckat projekt är kommunikation. Förutom projektmetodik använder bland annat DISC och ett ledarskap baserat på positiv energi och att finna varje individs motivationsfaktorer.

© 2015 Balanserat ledarskap