Balanserat ledarskap ger glädje, positiv energi och lönsamhet!

 

 

Varför just hästar och hundar?

Hästen har under årmiljonerna utvecklat och förfinat sin förmåga att avläsa och tolka kroppsspråk. Det är denna fantastiska förmåga som gör dem så effektiva att arbeta tillsammans med.

Hästarna ger omedelbar återkoppling och speglar direkt dina handlingar och din attityd. Hästarna hjälper oss att förstå hur vi uppfattas så att vi kan ta vara på det vi vill förstärka och ändra det vi vill förbättra.

Hundar är liksom hästar flockdjur och har under ca 15 000 år levt i närheten av människor och utvecklat en en enastående förmåga att tolka människans kroppsspråk och energi.

För att få en häst och hund att göra som du vill krävs att du är tydlig, konsekvent och vänlig på samma gång.

Med hjälp av våra hästar och hundar får du upplevelser som ger dig kunskap och insikter om vad verkligt, effektivt ledarskap är. Insikter som du tar med dig för att utveckla ditt ledarskap och ditt team.

Att använda hästar som stöd i coachning av grupper och individer är relativt nytt i Sverige men desto mer spritt i övriga Europa, t ex i England och Tyskland.

Läs en intressant artikel om ledarskapscoachning tillsammans med häst i Chefstidniningen.

© 2015 Balanserat ledarskap